Widget not found!

RockDrain-systemet

Dränering, eld och frostsäkring i tunnlar och underjordiska konstruktioner.

RockDrain-systemet är ett pålitligt, kostnadseffektivt, säkert och hållbart system för dränering, eld och frostsäkring av tunnlar och underjordiska konstruktioner. 

Till exempel; Vid konstruktion av en 16 km tunnel är det möjligt att minska kostnaderna med ca. 1,5 miljarder jämfört med fullgjutning och membran.

När en bättre lösning kommer – använd den!

Rapport från Trafikverket 2016-07-08

Långtidsuppföljning av montering av RockDrain-systemet i Lundbytunneln i Göteborg.

En av slutsatserna lyder; Provplatsen i Lundbytunneln visar på god funktion med torr trafikmiljö och utflöde genom kanalnätet bakom den kakelinklädda väggen.

Tillståndsklassning ges ett värde av tillståndsklass 0 vilket innebär icke inspektion eller underhälld bortom 10 år.

Utdrag konklusjon Lundbytunnelen