Referenser

Länsimetro, Helsingfors, Finland

Infrastrukturprojektet är det största i Finland just nu och sysselsätter tusentals personer. Det omfattar bland annat sju nya stationer, två tunnlar med en längd på närmare 14 kilometer och cirka tre miljoner kubikmeter sprängsten.

http://www.lansimetro.fi/sv/hem.html

Lundbytunneln, Göteborg, är en vägtunnel längd 2060 m

Full-scala test – dropptätning/is.

Utdrag konklusjon Lundbytunnelen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lundbytunneln

Hallandsås, Förslöv

Fullskaletest nr 2, en fortsättning från Kattleberg-tunneln i Ale

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hallands%C3%A5stunneln