Koncept

Rockdrain är ett dräneringssystem som utgör en monolitisk konstruktion, som inte kräver bultar för fastsättning, som förblir opåverkad av sug- och tryckkrafter, som samverkar med bergmassan i stället för att dölja den (inspekterbar). RockDrain är brandbeständig, och är mindre utrymmeskrävande i tunnel tvärsnittet. RockDrain är lätt att reparera, och kräver inte totalavstängning av tunneln vid reparation. RockDrain har en livslängd motsvarande 120 år och som, jämfört med andra system, har en väsentligt lägre LCC och LCA kostnad.

RockDrain-systemet

Konceptet2